اخبار برگزیده

در سیستم ریاضی قران صلوات روح القدس ذکر یا حسین است

بسم الله الرحمن الرحیم 

گالیله میگوید خداوند جهان را با زبان ریاضی نگارش کرد 

الله در صلوات اسم اعظم است 

اسم اعظم الله همان یا حسین است 

یا حسین یا حسین یاحسین یاحسین 

صلوات روح القدس ذکر یا حسین است 

اللهم صل علی محمد وال محمد 548

روح القدس 409

یا 11   حسین 128 

40911128=548

تحیت ودرود خداوند وملایک بر محمد وال محمد یعنی چه ؟

معنای صلوات بر محمد وال محمد یعنی خداوند وملایک

با محمد وال محمد از ازل تا ابد در دوستی وآشتی وصلح  هستند .

روح القدس کیست 

روح مقدس نبی وامام را روح القدس 409می گویند 

احمد 53

علی 110

حسن 118

حسین 128

53110118129=409

ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است امام خمینی 


در سیستم ریاضی قران صلوات روح القدس ذکر یا حسین است

در سیستم ریاضی قران صلوات روح القدس ذکر یا حسین است

در سیستم ریاضی قران صلوات روح القدس ذکر یا حسین است

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها