اخبار برگزیده

قران حضرت حیدر ع حضرت زهرا س بسم الله الرحمن الرحیم هستند

بسم الله الرحمن الرحیم

مهندس ریاضی

مقدار عددی حیدر 222

علی 110 112 بسم الله الرحمن الرحیم بدون شماره ایه در قران =222

مقدار عددی زهرا 213

مقدار عددی قران 351

222213351=786

786

مقدار عددی بسم الله الرحمن الرحیم 786 است

14معصوم س روح القدس ، جبریل ویا قران هستند

بسم القرءان الکریم همان بسم الله الرحمن الرحیم

یا باطن 14معصوم س هستند .

مقدار عددی بسم 102

مقدار عددی القرءان الکریم علم من الکتاب 684

102684=786

معصومین س ذوالجمالین بدون صفت هستتد

ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است امام خمینی


قران حضرت حیدر ع حضرت زهرا س بسم الله الرحمن الرحیم هستند

قران حضرت حیدر ع حضرت زهرا س بسم الله الرحمن الرحیم هستند

قران حضرت حیدر ع حضرت زهرا س بسم الله الرحمن الرحیم هستند

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها